Baśniowy Szlak
Baśniowa Suwalszczyzna Turystycznym Odkryciem 2014

Projekt „Podróż do Etnobajki”

 

Podróż do Etnobajki to polsko-białoruska trasa turystyczna. Prowadzi po Suwalszczyźnie i Grodzieńszczyźnie – dwóch sąsiedzkich regionach Polski i Białorusi. Obie krainy łączy wspólna przeszłość, obie urzekają baśniowym krajobrazem i przyrodą, w obu znajdziemy unikalne miejsca, do których warto dotrzeć i je odkryć. Po polskiej stronie wędrujemy Baśniowym Szlakiem, a po białoruskiej – Ścieżkami Biełuna (www.ethno-tour.grsu.by)
Baśniowy Szlak prowadzi przez siedem wiosek bajek, zaprojektowanych i dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach wspólnego, transgranicznego projektu i otwartych dla wszystkich zainteresowanych turystów i mieszkańców Suwalszczyzny.
W celu uatrakcyjnienia zwiedzania oraz głębszego poznania przyrody i kultury, tradycji i ciekawostek regionu - SIRT jako organizator szlaku wraz z partnerami zarządzającymi poszczególnymi Wioskami Bajek ze środków własnych zatrudniają animatorów, nadzorują I wzbogacają wyposażenie wiosek oraz rozszerzają programy animacyjne o dalsze atrakcje. Stąd też już dziś odwiedzający mogą skorzystać ze specjalnych pakietów zwiedzania: Pakiet Wędrowca i Samotny Wędrowiec, które są przedstawione w zakładce ANIMACJE.


Baśniowy Szlak powstał dzięki pomocy finansowej Unii Eurpoejskiej, Programu Wpółpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, w ramach projektu pt. „Podwyższenie atrakcyjności transgranicznego regionu poprzez włączenie etniczno-kulturowych zasobów w działalność turystyczną - PODRÓŻ DO ETNOBAJKI”
linia
SIRT

SUWALSKA IZBA ROLNICZO - TURYSTYCZNA
16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 82 lok. 7, tel./fax 87 5665872, 5665494
email: sirt@suwalki-turystyka.info.pl, agro@suwalki-turystyka.info.pl